Teambuilding

TEAMBUILDINGVill du göra något som både är utmanande och kul för din grupp när du är på Utö?


Med ett batteri sinnrika övningar sätts hela gruppens samarbets- och kommunikationsförmåga på prov. Bra för sammanhållningen och något som kan lätta upp konferensen.


Vi andas in frisk luft och är utomhus. Platsen anpassas efter väder och vind. Övningarna passar alla åldrar och tar cirka 2-2,5 timma i anspråk.


Cicki Borg Communication
Villa Sandudden | 130 56 Utö

070-527 82 82 | info@cickiborg.se

Copyright @ All Rights Reserved